Despre noi

Școala de Formare Managerială în Turism (SFMT) a fost înființată la începutul anului 2005 de către specialiști din turism, din domeniul universitar și din mari unități de profil, în scopul de a oferi cursuri de calificare, perfecționare și specializare la cele mai înalte standarde.

SFMT își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor educaționale din: turism, management de proiect, accesare fonduri europene, industria alimentară și alte domenii industriale. Societatea este autorizată să desfășoare activități de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul direct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și cu avizele de specialitate necesare.

Cei mai importanți clienți din portofoliul SFMT sunt: organizații profesionale, sindicale și patronale reprezentative la nivel național din domeniul turismului, industriei alimentare, tipografii și mass-media, firme reprezentative din cele doua industrii, precum și persoane fizice.

Punctul forte al Școlii de Formare Managerială în Turism este reprezentat de echipa de formatori alcătuită din peste 400 de specialiști de mare valoare, cu o vastă experiență în practică și în formarea profesională continuă a adulților și existența de manuale proprii pentru toate meseriile autorizate.

SFMT își desfășoară activitatea la nivel național, fiind unul dintre liderii pieței de formare profesională continuă a adulților din România. De la înființare și până în prezent, în cadrul programelor de formare profesională desfășurate de către SFMT, au fost instruiți și certificați peste 5.000 de cursanți.

În ultimii ani, eforturile societății au fost răsplătite prin situarea acesteia pe primele locuri în topul județean și cel național al microîntreprinderilor din domeniul „Alte forme de învățământ”.

SFMT este operator de date cu caracter personal cu nr. 32520, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.