Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Servicii

CONSULTANȚĂ PENTRU AFACERI ȘI MANAGEMENT

Realizăm, în sistem matriceal, proiecte deosebit de complexe, reunind specialiști, în principal din mediul universitar, din toate domeniile consultanței în afaceri și management:

 • Consultanță în domeniul turismului, inclusiv pentru întocmirea dosarului necesar obținerii Brevetului de turism
 • Realizare studii de piață
 • Realizare studii de fezabilitate
 • Realizare analize economice
 • Realizare proiecte tehnice
 • Întocmire analiză de senzitivitate
 • Întocmirea de planuri de afaceri
 • Întocmire dosare de achiziții
 • Întocmire documentații de finanțare în cadrul fondurilor structurale și de coeziune, precum și pentru credite bancare.

Experiența noastră în acest domeniu constă în derularea a peste 150 de proiecte, finanțarea acestora realizându-se din:

 • SAPARD
 • PHARE
 • Programul Cadru VII, programe de finanțare IMM, Banca Mondială, BERD, programe guvernamentale din România, Canada, Spania, Japonia
 • Fonduri structurale și de coeziune din cadrul POR și POS, în special POSDRU și POCU
 • Fonduri Norvegiene

Proiectele sunt de mare anvergură și complexitate deosebită, de la infrastructură (apă-canalizare), agricultură, investiții industriale, investiții în turism, resurse umane, dezvoltarea afacerilor, formare profesională continuă, antreprenoriat, energii regenerabile, mediu, finanțare programe de cercetare industrială, dezvoltare a euro-parteneriatelor.

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Școala de Formare Managerială în Turism este autorizată să desfășoare activități de formare profesională continua de către Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul direct al Ministerului Muncii, al Ministerului Educației și Ministerul Turismului.

Dispunem de resurse umane – angajate și colaboratori, peste 400 de specialiști ce dețin competențe de formare pe diverse domenii de activitate, know-how și kit-uri de formare transferabile la grupuri țintă diferite.

Desfășurăm activități de formare profesională de pentru diverse meserii din turism, industria alimentară, industria poligrafică, mass-media și alte domenii industriale, de perfecționare în turism, de specializare în domeniul managementului de proiect și accesării fondurilor europene, precum și de antreprenoriat.

Expertiza relevantă în domeniul formării profesionale continue a SFMT este demonstrată prin instruirea și certificarea a peste 6.000 de cursanți la nivel național.