Servicii

CONSULTANȚĂ PENTRU AFACERI ȘI MANAGEMENT

Realizăm, în sistem matriceal, proiecte deosebit de complexe, reunind specialiști, în principal din mediul universitar, din toate domeniile consultanței în afaceri și management:

Experiența noastră în acest domeniu constă în derularea a peste 150 de proiecte, finanțarea acestora realizându-se din:

Proiectele sunt de mare anvergură și complexitate deosebită, de la infrastructură (apă-canalizare), agricultură, investiții industriale, investiții în turism, resurse umane, dezvoltarea afacerilor, formare profesională continuă, energii regenerabile, mediu, finanțare programe de cercetare industrială, dezvoltare a euro-parteneriatelor.


FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Școala de Formare Managerială în Turism este autorizată să desfășoare activități de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul direct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și cu avizele de specialitate necesare.

Dispunem de resurse umane – angajate și colaboratori, peste 400 de specialiști ce dețin competențe de formare pe diverse domenii de activitate, know-how și kit-uri de formare transferabile la grupuri țintă diferite.

Desfășurăm activități de formare profesională de pentru diverse meserii din turism, industrie alimentară, industrie poligrafică, mass-media și alte domenii industriale, de perfecționare în turism, precum și de specializare în domeniul managementului de proiect și accesării fondurilor europene.

Expertiza relevantă în domeniul formării profesionale continue a SFMT este demonstrată prin instruirea și certificarea a peste 5.000 de cursanți la nivel național.