Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!

 • Solicitant: Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară
 • ID-ul proiectului: POSDRU/80/2.3/S/59607
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Creșterea nivelului de calificare și recalificare a angajaților pentru domeniul industriei alimentare
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 3587 persoane consiliate și orientate profesional, din care 1847 femei
 • Persoane certificate: 2209 persoane calificate/recalificate
 • Valoare totală proiect: 18.091.942 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 36 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: