Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Calificarea în turismul balnear – o șansă pentru viitor!

 • Solicitant: Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR)
 • ID-ul proiectului: POSDRU/80/2.3/S/59411
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Creșterea nivelului de calificare și recalificare a angajaților din domeniul turismului balnear
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 4369 persoane consiliate și orientate profesional, din care 3147 femei
 • Persoane certificate: 2113 persoane calificate/recalificate
 • Valoare totală proiect: 19.989.868 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 36 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: