Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Calificarea ta – un viitor mai sigur!

 • Solicitant: Asociaţia Tipografilor „Transilvania”
 • ID-ul proiectului: POSDRU/164/2.3/S/137770
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Creșterea accesului și a șanselor de menținere pe piața muncii pentru 2332 de angajați prin facilitarea participării la programe de calificare/recalificare, în acord cu cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și ale unei societăți bazate pe cunoaștere
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 2700 persoane consiliate și orientate profesional, din care 1049 femei
 • Persoane certificate: 2040 persoane calificate/recalificate
 • Valoare totală proiect: 11.575.022 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 18 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU
 • Link către site:http://www.viitormaisigur.ro/

Share: