Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Cum Obții Brevetul de Director de Agenție de Turism?

Îți place să călătorești? Îți surâde ideea de a-ți deschide o agenție de turism, dar nu știi cum să începi? Trebuie să știi că o agenție de turism se comportă în regim diferit, decât celelalte agenții existente pe piață. Fie că îți dorești o agenție tour-operatoare sau detailistă, înainte de a-ți organiza documentația juridică, trebuie să obții brevetul de director de agenție de turism.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a obține acest tip de brevet, conform legislației, solicitantul îndeplinește cel puțin una din criterii:

 1. a)este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz); şi/sau
 2. b)este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, şi al unui curs de formare managerialăspecific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minimum trei ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională. CLICK AICI pentru detalii curs

ACTE NECESARE

Îndeplinite cerințele, trebuie să se întocmească dosarul ce cuprinde:

 • Cerere-tip pentru eliberarea brevetului de turism;
 • Certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
 • Certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
 •  Copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
 • Copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
 • Curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale*;
  • *Vechimea în muncă în domeniul turismului,  se va dovedi prin următoarele modalităţi:
 1.  copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);
 2.  dovada vechimii în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului, într-o activitate calificată, în cazurile prevăzute de art. 41 lit. c);
 3. copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;
 4.  extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;
 5. copia certificată pentru conformitate de către titular a actelor societăţii de turism şi copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.
 • Copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:
 1. absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;
 2.  absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 3. absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;
 4. celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;
 5. cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;
 6. absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine.

ELIBERAREA BREVETULUI

Documentația depusă la Ministerul Turismului este analizată și soluționată într-un termen de maxim 30 de zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează printr-o notificare, necesitatea transmiterii de documente suplimentare şi consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei.

Dacă în termen de şase luni de la data emiterii notificării dosarul nu este completat, acesta se clasează.

Eliberarea și intrarea în posesie a brevetului se va face prin următoarele căi alese de solicitant:

 1. a)prin poștă sau servicii de curierat rapid, cu plata ramburs,
 2. b) la sediul solictantului, instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant.

Înscrie-te la cursul de director agenție de turism, tour-operatoare, detailistă / filială / sucursală
APASĂ AICI

 

Share: