Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Cum Obții Brevetul de Manager în Activitatea de Turism?

Fie că îți dorești o carieră în industria turismului sau vrei să-ți inițiezi propria afacere, brevetul de turism este vital pentru desfășurarea activității. Cu acest brevet poți ocupa orice funcție în turism, de la director de agenție de turism, director de hotel, la cabanier. Practic orice idee de activitate din această industrie își are aria sa de cuprindere în acest brevet.

CRITERII DE OBȚINERE

Conform legislației în vigoare se eliberează brevetul pentru funcția de manager în activitatea de turism, dacă solicitantul îndeplinește cel puțin una din criterii:

 

a)este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi al unui curs de formare managerială/ masterat/ doctorat în domeniul turismului, după caz;

b)este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi care deţine o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului, într-o funcţie de conducere sau de specialitate;

c)este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare managerială/ masterat/ doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minimum doi ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională (după caz);

d)este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi are o vechime de minimum trei ani într-o funcţie de specialitate în cadrul instituţiei publice centrale  responsabile în domeniul turismului.

Așadar dacă ai diplomă de licență la o facultate acreditată și ești absolvent al cursului de manager în activitatea de turism, drumul tău spre a obține brevetul este mult mai scurt. Detalii curs, AICI.

 

ACTE NECESARE

Îndeplinite cerințele, trebuie să se întocmească dosarul ce cuprinde:

 • Cerere-tip pentru eliberarea brevetului de turism;
 • Certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
 • Certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
 •  Copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
 • Copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
 • Curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale*;
  • *Vechimea în muncă în domeniul turismului,  se va dovedi prin următoarele modalităţi:
 1.  copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);
 2.  dovada vechimii în muncă de minimum cinci ani în domeniul turismului, într-o activitate calificată, în cazurile prevăzute de art. 41 lit. c);
 3. copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;
 4.  extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;
 5. copia certificată pentru conformitate de către titular a actelor societăţii de turism şi copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.
 • Copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:
 1. absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;
 2.  absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 3. absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;
 4. celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;
 5. cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;
 6. absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine.

ELIBERAREA BREVETULUI

Documentația depusă la Ministerul Turismului este analizată și soluționată într-un termen de maxim 30 de zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează printr-o notificare, necesitatea transmiterii de documente suplimentare şi consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei.

Dacă în termen de şase luni de la data emiterii notificării dosarul nu este completat, acesta se clasează.

Eliberarea și intrarea în posesie a brevetului se va face prin următoarele căi alese de solicitant:

a)prin poștă sau servicii de curierat rapid, cu plata ramburs,

b) la sediul solictantului, instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant.

 

Share: