Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Dezvoltarea durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!

 • Solicitant: Asociația de Dezvoltare în Afaceri (ADA)
 • ID-ul proiectului: POSDRU/83/5.2/S/54620
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale în vederea accesului si dezvoltării sustenabile în ocupare, în activități non-agricole, pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă (în regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest și Sud-Est)
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 1500 persoane din zone rurale, din care peste 50% femei
 • Participanți la programe de formare profesională: 540 persoane
 • Valoare totală proiect: 18.068.564 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 36 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: