Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

DigiFInd – „Îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților pentru industria mobilei”

Proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului.

 

În luna iulie 2019, în cadrul proiectului DIGIFIND – Îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților pentru industria mobilei (http://digifind.unwe.bg/), Școala de Formare Managerială în Turism a organizat o întâlnire la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu reprezentanții cluster-ului regional din industria lemnului Pro Wood.

În cadrul acestei întâlniri, s-au discutat principalele obiective și teme ale proiectului, printre care determinarea celor mai importante nevoi, provocări, oportunități și probleme din industria mobilei din România, punându-se accentul pe îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților din acest domeniu. De asemenea, discuțiile au vizat consolidarea unei legături mai strânse pe parcursul proiectului cu membrii acestui cluster pentru ca aceștia să beneficieze de rezultatele obținute și să creeze un corp de lectori foarte bine pregătiți în formarea competențelor digitale necesare angajaților din industria mobilei.

Cele opt organizații partenere în proiectul „Îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților pentru industria mobilei” (DigiFInd) lucrează împreună pentru a sprijini formatorii în a dezvolta abilitățile digitale ale adulților cu nivel scăzut de calificare din industria mobilei. La nivelul României, angajabilitatea și formarea forței de muncă din sectorul productiv reprezintă încă provocări importante pe piața muncii, pentru multe firme acestea fiind adevărate amenințări, indiferent de domeniul de activitate.

Perfecționarea formatorilor din industria mobilei implică în acest proiect utilizarea instrumentelor specifice bazate pe tehnologia informației și comunicării (TIC). Astfel, formatorii pot să eficientizeze procesul de producție prin contribuția lor semnificativă la îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților cu nivel scăzut de calificare. Industria 4.0 și implicit dezvoltarea viitoare a producției de mobilier necesită cunoștințe și abilități rezultate nu numai în urma transformării digitale ci și a Internetului lucrurilor (IoT), iar acest proiect sprijină inițierea și dobândirea acestor abilități de către adulții cu grad redus de calificare.

La data de 29 octombrie 2019, următoarele activitățile ale proiectului sunt finalizate:

O1A1: Analiza metodelor specifice predării și a provocărilor existente în formarea adulților în abilități digitale

O1A2: Organizarea unor interviuri naționale focus-grup care să-i reunească pe formatorii adulților și pe specialiștii în abilități digitale și Industrie 4.0

O2A1: Identificarea celor mai importante aptitudini și competențe digitale pentru adulții cu abilități reduse din industria mobilei

În prezent, sunt în lucru următoarele produse intelectuale care vor avea o importanță deosebită pentru industria mobilei:

O1A3 Programul de formare pentru formatori

O2A2 Curriculumul de formare a competențelor digitale pentru adulți cu abilități reduse din industria mobilei

În concluzie, proiectul DigiFInd își aduce contribuția la dezvoltarea programelor analitice de formare pentru adulți în vederea îmbunătățirii abilităților digitale adecvate pe care să le aplice în sectorul industriei mobilei.

 

Share: