Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

  • Solicitant: Asociația Forum A+
  • ID-ul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/141284
  • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
  • Obiectiv proiect: Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților absolvenți de Științe Economice și Administrarea Afacerilor prin dezvoltarea aptitudinilor lor de muncă, având ca scop final îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii
  • Stadiu implementare proiect: Finalizat
  • Grup țintă: 360 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ care au beneficiat de servicii de consiliere în carieră
  • Valoare totală proiect: 2.171.468 lei
  • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
  • Durată implementare: 19 luni
  • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: