Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)

 • Solicitant: Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară
 • ID-ul proiectului: POSDRU/182/2.3/S/151536
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Creșterea nivelului de calificare și recalificare a angajaților pentru domeniul industriei alimentare
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 718 angajați din care minimum 50% au domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora
 • Persoane certificate: 647 persoane calificate/recalificate
 • Valoare totală proiect: 8.569.642 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 10 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU
 • Link către site:http://www.flexi-calificare-fsia.ro

Share: