Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Inovare în formarea profesională a adulților: Programul de formare pentru formatorii din industria mobilei

DigiFInd – „Îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților pentru industria mobilei”

Proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului.

 

 

În cadrul proiectului, partenerii au dezvoltat un program pentru dezvoltarea profesională a formatorilor din industria mobilei, menit să-i ajute pe aceștia în procesul de dezvoltare a abilităților digitale și din Industria 4.0 necesare adulților cu nivel redus din competențe. Programul de formare a fost proiectat în urma unei analize minuțioase a metodelor de formare specifice digitalizării industriei și s-a centrat pe provocările identificate în urma cercetărilor realizate de consorțiu cu privire la formarea adulților cu nivel redus de competențe din sectorul industrial.

Curriculumul de formare este organizat în patru module, fiecare modul fiind format din mai multe unități de formare:

Modulul I: Industria mobilei – informații importante pentru formatori

Modulul al II-lea: Noi metode și instrumente pe care formatorii să le utilizeze în dezvoltarea abilităților digitale și din Industria 4.0

Modulul al III-lea: Principiile și modelele folosite în învățarea adulților

Modulul al IV-lea: Îmbunătățirea procesului de formare – linii directoare pentru formatori

Curriculumul de formare a formatorilor poate fi consultat pe site-ul proiectului http://digifind.unwe.bg/index.php/results/, fiind disponibil în toate limbile partenerilor consorțiului.

 

* Acest text reflectă opiniile autorului. Comisia Europeană nu poartă răspunderea pentru informațiile conținute.

Share: