Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

„Pachet educațional” pentru adulții cu nivel redus de competențe pentru industria mobilei

DigiFInd – „Îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților pentru industria mobilei”

Proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului.

 

 

 

La finalul lunii august 2020, partenerii vor încheia activitățile planificate pentru realizarea produsului intelectual O2, denumit „Pachet educațional”. Cele trei activități principale sunt:

  1. Identificarea celor mai importante abilități și competențe pentru adulții cu nivel redus de competențe din industria mobilei
  2. Proiectarea unui curriculum de formare a abilităților digitale pentru adulții cu nivel redus de competențe din industria mobilei
  3. Dezvoltarea instrumentelor și uneltelor digitale pentru facilitarea formării competențelor digitale ale adulților cu nivel redus de competențe din industria mobilei

Partenerii au realizat împreună un curriculum de formare a adulților cu competențe digitale reduse care constă din 3 module, fiecare cu mai multe unități de învățare, și anume:

Modulul I: Abilități de bază (5 unități de învățare)

Modulul al II-lea: Abilități intermediare (3 unități de învățare)

Modulul al III-lea: Abilități avansate (4 unități de învățare)

Unitățile de învățare conțin materiale de învățare  realizate de partenerii consorțiului în baza curriculumului de formare rezultat în urma cercetărilor calitative și cantitative elaborate în proiect. Astfel, „pachetul educațional” pentru formarea competențelor digitale ale adulților cu nivel redus de competențe din industria mobilei va fi încorporat, alături de cel dedicat formatorilor care a fost realizat în cadrul produsului intelectual O1, în platforma online DigiFInd în curs de realizare.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului http://digifind.unwe.bg/index.php/results/.

 

* Acest text reflectă opiniile autorului. Comisia Europeană nu poartă răspunderea pentru informațiile conținute.

Share: