Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Resursa umană, investiție valoroasă în turismul rural românesc!

 • Solicitant: Grupul Român pentru Investiții și Consultanță (RGIC)
 • ID-ul proiectului: POSDRU/68/5.2/S/36694
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale în vederea accesului și dezvoltării sustenabile în ocupare, în activități non-agricole, pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă (în regiunile Nord-Est, Centru, Sud Muntenia, Vest și Nord-Vest)
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 2030 persoane din zone rurale, din care peste 50% femei
 • Participanți la programe de formare profesională: 830 persoane
 • Valoare totală proiect: 18.129.999 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 36 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: