Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Seminar online pentru testarea produselor intelectuale DigiFInd

În data de 19 martie 2021, echipa noastră a organizat un seminar online în vederea instruirii a 10 formatori români cu privire la utilizarea platformei digitale DIGIFIND, realizată de consorțiul proiectului în cadrul activităților produsului intelectual O3. Seminarul a început cu prezentarea proiectului și produselor intelectuale realizate, în special a celor două pachete educaționale, „Programul de formare pentru formatorii din industria mobilei” și „Pachetul educațional pentru adulții din industria mobilei”.

În acest sens, activitatea de testare a cuprins două etape:

  • Familiarizarea cu platforma și discuții de grup pe baza curriculumului fiecărui curs pe parcursul seminarului
  • Lucrul individual pe platformă în vederea parcurgerii tuturor unităților de învățare din „Programul de formare pentru formatorii din industria mobilei” și a acelor realizate de fiecare partener, din „Pachetul educațional pentru adulții din industria mobilei”.

După ce activitatea de testare s-a încheiat, conform părerilor exprimate de participanți, 91% dintre aceștia au afirmat că platforma DIGIFIND satisface nevoile lor de predare și formare, fiecare modul fiind evaluat cu un scor peste 4 (din maxim 5) în baza unor criterii bine-definite de parteneri.

Platforma DigiFInd este disponibilă la adresa: http://18.196.88.186/.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului http://digifind.unwe.bg/index.php/results/.

* Acest text reflectă opiniile autorului. Comisia Europeană nu poartă răspunderea pentru informațiile conținute.

Share: