Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

Soluții pentru economia de astăzi

 • Solicitant: S.C. Enna Cher S.R.L.
 • ID-ul proiectului: POSDRU/105/5.1/G/76944
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor din regiunea Centru cu o situație dificilă pe piața muncii, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieței muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 240 persoane
 • Participanți la programe de formare profesională: 180 persoane
 • Valoare totală proiect: 2.182.083 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 24 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Share: